Contact Us by Facebook Messenger

Contact Us by Facebook Messenger
5.0 1
A plugin that allows direct integration with Facebook Messenger.
2024-06-10T01:09:34.2403748Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 3.90, 4.00, 4.10
Tạo: Tháng Sáu 15,2018
Cập nhật mới nhất: Tháng Chín 02,2020
Mô tả

Contact Us by Facebook Messenger

A plugin that allows direct integration with Facebook Messenger.
It can be located anywhere on the screen either as an Icon or as a text.
It allows setting a range of hours where it will be visible, facebook account and a text that will be by default.

This module can be used in web mode running Facebook Messenger web or from the cell phone directly executing the Facebook Messenger application.


v

Nhận xét
texto 29/01/2021 10:56 CH
good
good
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý0 / Không0