inforu sms

inforu sms
israel SMS using inforu API
2023-11-30T14:13:34.1745933Z
$173.00
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 3.90, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50
Tạo: Tháng Bảy 10,2018
Cập nhật mới nhất: Tháng Bảy 09,2022
Mô tả

 • Extension for send sms for israel market

  zap nopcommerce
  demo-admin demo
 • Allows sending SMS to feed in events
 • מאפיינים

  • 1.Allows sending SMS to a guest user
  • 2.Allows sending SMS to a registered user
  • 3.You can enable or disable the SMS in events.
  • 4.Enable Place Holders
  • 5.Send sms to a webmaster when a new order is placedתאור כללי

 • תוסף לנופקומרס לשליחת sms ישראל

  zap nopcommerce
  הדגמה-ניהול הדגמה
 • מאפשר שליחת sms  להזנות באירועים שונים
 • מאפיינים

  • 1.מאפשר שליחת sms למשתמש אורח
  • 2.מאפשר שליחת sms למשתמש רשום
  • 3.ניתן לאפשר או לא לאפשר את שלית ה sms באירועים הבאים.
  • 4.שליחת sms למנהל אתר כשהזמנה
  • 5.שליחת sms למנהל אתר כשהזמנה חדשה בוצעה
  • 6.שליחת sms יזומה מתוך ממשק אדמין הזמנות .