PayTr Türkiye Ödeme Eklentisi

PayTr Türkiye Ödeme Eklentisi
PayTR Sanal POS ve Ödeme Çözümleri, web sitesi sahiplerinin en hızlı ve en kolay şekilde web sitelerinden güvenli online ödemeler almalarına imkan tanıyan bir servistir.
2025-07-13T03:20:02.6743329Z
$75.00
获取扩展 您将被重定向到开发者的网站以下载此插件
支持的版本: 4.70
创建于 七月 09,2019
最后更新: 五月 27,2024
描述

With PayTR Add-on Integration, You Can Receive 3D Supported Payments From Your Site.

1. The customer reaches the website where the product / service is displayed.
2. Determines the product / service he wants to buy.
3. Fills the payment form on the site "or" goes to the common payment page.
4.PayTR completes its payment without any membership.
5. Payment process is confirmed by the security infrastructure.
6. The website is informed that the payment is safe and successful.
Product / service presented to the customer by the website.

You can sell to Visa, Mastercard, American Express or Diners Club logo cards.

You can offer empty shopping opportunities for Bonus, Flexi, Shop Miles, Money and American Express Card holders.

CONFIG

Setup

  • Download the extension extension.
  • Go to Dashborad »Configuration» Local plugins section and install the plugin zip folder.
  • Go to the PayTR configuration page.
  • Enter the Information provided by PayTR.
  • Save the configuration.

PayTR is Charged Separately for Each Version.
Licensed to Your Domain Name.
You Can Get 6 Months Free Support.
If you have problems in installation, please send an e-mail.
After purchasing, the plugin is licensed and sent to you. .
The version you downloaded from the site is a trial version.

PayTR Eklenti Entegrasyonu ile Sitenizden 3D Destekli Ödemelerinizi Alabilirsiniz.

1.Müşteri ürünün/hizmetin sergilendiği web sitesine ulaşır.
2.Satın almak istediği ürünü/hizmeti belirler.
3.Ödeme formunu sitede doldurur "veya" ortak ödeme sayfasına yönlenir.
4.PayTR'a herhangi bir üyelik gerçekleştirmeden ödemesini tamamlar.
5.Ödeme işlemi güvenlik alt yapısı tarafından doğrulanarak onaylanır.
6.Web sitesine ödemenin güvenli ve başarılı olduğu bilgisi verilir.
Ürün/hizmet web sitesi tarafından müşteriye sunulur.

Visa, Mastercard, American Express veya Diners Club logosuna sahip kartlara satış yapabilirsiniz.

Bonus, Flexi, Shop & Miles, Money ve American Express Card sahipleri için boş alışveriş fırsatları sunabilirsiniz.

YAPILANDIRMA

Kurulum

   • Eklenti uzantısını indirin.
   • Dashborad »Yapılandırma» Yerel eklentiler bölümüne gidin ve eklenti zip klasörünü yükleyin.
   • PayTR yapılandırma sayfasına gidin.
   • PayTR tarafından sağlanan Bilgileri girin.
   • Yapılandırmayı kaydedin.

PayTR Her Sürüm için Ayrı Ücretlendirilir.
Alan Adınıza Lisanslanır.
6 Ay Ücretsiz Destek Alabilirsiniz.
Kurulumda Sorun Yaşarsanız Lütfen Mail Atınız.
Satın Aldıktan sonra eklenti tarafınıza lisanslanarak gönderilmektedir.
Siteden Indirdiğiniz Sürüm Deneme Sürümüdür.