Các diễn đàn nopCommerce

Để bắt đầu xem thông tin, chọn diễn đàn mà bạn muốn truy cập từ các lựa chọn dưới đây.

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và thảo luận mới, nhưng trước tiên hãy thử tìm kiếm nhanh để đảm bảo chủ đề của bạn chưa được đăng. Hãy nhớ rằng bảng thảo luận này là của bạn, vì vậy hãy đối xử với nó và các thành viên khác trong cộng đồng một cách lịch sự.

Diễn đàn Chủ đề Bài đăng Bài đăng Mới nhất
Find out the latest updates and news from nopCommerce team
156 7800
Content announcements about nopCommerce (articles, screencasts, etc)
232 530
Diễn đàn Chủ đề Bài đăng Bài đăng Mới nhất
Discussions on installing and configuring nopCommerce.
10079 41714
Discuss nopCommerce upgrade issues here.
1720 7830
General discussions relating to nopCommerce.
26225 101575
Discussions on what to do once your store is up and running.
1049 4678
Use this forum to post any design and/or layout questions.
2307 9714
Discussions regarding the core framework of current versions in development.
10211 42306
If you have a bug to report, post it here.
2319 9802
Report and discuss any security issues here.
444 1870
Post your new contribution announcement or ask questions about an add-on.
979 5941
Announce your commercial extensions, releases, or resources.
1000 4725
If you require some commercial work and are will to pay then you can post your job requests here.
647 2851
Do you have any ideas or suggestions for nopCommerce? Post your feedback in this forum.
2754 9628
Diễn đàn Chủ đề Bài đăng Bài đăng Mới nhất
Showoff your store/feature to the rest of the community in this forum.
583 2596
Do you want to organize or visit some event, meetup or webinar related to nopCommerce?
42 265
Features and bugs on our www.nopCommerce.com website.
293 1197
Off-Topic chit-chat not related to nopCommerce.
159 627
Thảo luận tích cực
Người có giá trị nhất
Tại đây bạn có thể tìm thấy tất cả các MVP nopCommerce (Người có giá trị nhất)
Thành viên được đánh giá tốt nhất năm ngoái
Người sử dụng Karma cho giai đoạn này
New York 7377
Yidna 4316
a.m. 1645
nopStation 1635
RomanovM 1590
NopAdvance.com 1504
Sergei-k 1075
sanju.dahal741 945
NC Software 605
tonysar 448
forefront 441
Pedross 388
danielaguero 360
p.d.dobariya12 345
log_gscc 345
nopCypher 265
mubaader 257
nopAccelerate.com 255
brandon71 250
alexey.a 245
Thành viên được đánh giá tốt nhất tháng trước
Người sử dụng Karma cho giai đoạn này
New York 570
Yidna 520
log_gscc 260
RomanovM 185
Pedross 145
a.m. 120
AdamK 110
forefront 110
danielaguero 110
Sergei-k 90
alexey.a 60
pnkrdb 60
bhautik1907 55
nopAccelerate.com 50
NopAdvance.com 50
tonysar 45
foxnetsoft 40
mparsons79 40
JoAvatar 40
maria.k 40