Người có giá trị nhất

A nopCommerce MVP (Most Valuable Person) là những người dẫn đầu cộng đồng chia sẻ về đam mê, chuyên môn kĩ thuật, kiến thức với người khác, là người đại diện cho tinh thần cộng đồng. Nhngữ cá nhân năng nổ này sẽ giúp đỡ người khác trên diễn đàn, đóng góp code, hỗ trợ địa phương hóa sản phẩm, viết các bài blog hữu ích, tổ chức sự kiện cộng đồng, chia sẻ bài luyện tập tốt nhất và hơn thế nữa!

Giả thưởngMVP của chúng tôi là cách để nhận ra ai là thành viên tích cực nhất. Tại hội nghị nopCommerce hàng năm, chúng tôi sẽ trao giải MVPs cho năm trước.

Quyền lợi khi trở thành MVP

 • .Miễn phí tham gia hội nghị nopCommerce hàng năm
 • .Công nhận thành tựu tại nopCommerce Days
 • .Công nhận trên trang web chính thức của nopCommerce
 • .Có cơ hội được mời thuyết trình tại hội nghị nopCommerce
 • .Chứng nhận lập trình viên miễn phí

Làm thế nào để trở thành MVP

Có rất nhiều cách để thể hiện đam mê và trở thành MVP. Các hoạt động chính gồm:

 • . Tích cực thảo luận trên diễn đàn, phản hồi câu hỏi người dùng
 • . Đóng góp Code
 • . Địa phương hóa sản phẩm và cộng đồng, tạo cộng đồng địa phương, tổ chức các buổi gặp mặt
 • . Cải thiện tài liệu của chúng tôi
 • . Bản dịch tài liệu chính thức: Nếu nhưtài liệu chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn, bạn được hoan nghenh để giúp chúng tôi làm điều đó. Tên của bạn và tên công ty bạn và dường dẫn URL chính thức sẽ được để ở footer của tài liệu được dịch (trang chủ). Cổng thông tin này có khoảng 12,000 khách truy cập, đây sẽ là nguồn quảng cáo tuyệt vời cho bạn
 • . Tạo và chia sẻ nội dung có giá trị thông qua blog và mạng sã hội
 • . Nói về nopCommerce tại các hội nhị và sự kiện quan trọng
 • . Tổ chức hội thảo trực tuyến
 • . Phát triển của phẩn mở rộng và giao diện
 • . ví dụ quay phim podcasts và screencasts, viết sách
 • . Những dạng truyền bá khác về nopCommerce, như là hỗ trợ và quảng cáo trên trang của bên thứ ba(ví dụ StackOverflow, Quora, v.v.), dịch vụ huấn luyện, liên hệ những người có ảnh hưởng ở cộng đồng, v.v.

Chi tiết chương trình lựa chọn MVP

Chúng tôi sẽ trao giải MVP tại hội nghị hàng năm. Danh sách được chọn sẽcó trước khi hội nghị diễn ra và dựa trên đánh giá về đóng góp của năm trước cho cộng đồng nopCommerce .

MVP của chúng tôi

Atul Rungta

Atul Rungta

Vị trí: India

Tên đăng nhập diễn đàn NopAdvance.com

URL: https://www.nopadvance.com/

CEO and co-founder of NopAdvance LLP, Atul brings over 15 years of experience in developing scalable software solutions. As a dedicated nopCommerce MVP since 2017, he excels in architecting advanced .NET and e-commerce applications. Atul's commitment to emerging technologies and best practices ensures the delivery of high-quality solutions that drive client success in the digital commerce landscape.

Eduardo Adame

Eduardo Adame

Vị trí: Mexico City

Tên đăng nhập diễn đàn Tecnofin

URL: http://www.tecnofin.com/

Eduardo has more than 30 years of experience providing services in e-Commerce and e-Banking. He is founder and CEO of Tecnofín which has developed over 300 web stores in Mexico, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Peru and the USA.

Dennis

Dennis

Vị trí: New York, USA

Tên đăng nhập diễn đàn New York

URL: http://www.noptools.com/

Owner of nopTools, where you will find leading edge extensions and productivity tools for nopCommerce.

Andrew Macdonald

Andrew Macdonald

Vị trí: Sydney, Australia

Tên đăng nhập diễn đàn Yidna

Andrew started writing code in the early 1980’s. Back then we were using Microsoft ‘C’ on XT PC’s and Digital MicroVAX’s to develop realtime process control systems for heavy industry. Over the last 9 years I have been using nopCommerce to develop a range of custom website solutions for the entertainment industry and community not for profit organisations.

MD Rashed Khan Menon

MD Rashed Khan Menon

Vị trí: Bangladesh

Tên đăng nhập diễn đàn Rashed Khan

Rashed is .Net enthusiastic and passionate about learning .Net technologies. He has been working at nopStation since 2020, which is top gold solution partner of nopCommerce. He started his professional career in 2018 at NybSys as a full-stack developer.

Alex Tretyakov

Alex Tretyakov

Vị trí: Ternopil, Ukraine

Tên đăng nhập diễn đàn foxnetsoft

URL: https://www.foxnetsoft.com/

Alex develops high loaded and fault-tolerant systems of different levels for the last 20 years. He is an architect, business analytic and chief developer of ERP system for a large trading company in Ukraine.

Ted Phillips

Ted Phillips

Vị trí: Austin, Texas

Tên đăng nhập diễn đàn motoTed

URL: https://tedsolves.com/

Ted offers over 15 years expertise in e-commerce, general IT, and supply chain solutions. As owner of TedSolves.com, he also specializes in nopCommerce customization and plugin development.

Craig Richards

Craig Richards

Vị trí: United Kingdom

Tên đăng nhập diễn đàn untiedshoes

URL: https://www.untiedshoes.co.uk/

I started out as a freelance developer way back in 1998, progressing through classic ASP to asp.net. For over 23 years, I've been providing quality, creative, award-winning digital solutions for all business sizes, from start-up companies to some of the largest high-street brands around. I've worked with the nopCommerce platform since v2.6, and I believe I was the first to develop a fully responsive version of nopCommerce, and also the first to have a fully fledged, fully responsive multi-store, running a total of 15 sites from a single installation.

Lam Woon Cherk

Lam Woon Cherk

Vị trí: Kluang, Johor, Malaysia

Tên đăng nhập diễn đàn wooncherk

URL: http://panorazzi.com/

Owner of panoRazzi, a Malaysian web development firm. Also blogs about nopCommerce at Pro nopCommerce.

Milen Kovachev

Milen Kovachev

Vị trí: Sofia, Bulgaria

Tên đăng nhập diễn đàn Nop-Templates.com

URL: http://www.nop-templates.com/meettheteam

As one of the founders of Nop-Templates.com, Milen's main role has been to establish the company as the leading vendor of nopCommerce themes and plugins.

Andy McKenna

Andy McKenna

Vị trí: Grand Rapids, MI USA

Tên đăng nhập diễn đàn AndyMcKenna

URL: http://bitshiftweb.com/

I'm a web developer in the manufacturing industry. I also enjoy ice hockey and video games.

John Baluka

John Baluka

Vị trí: St. Louis, Missouri

Tên đăng nhập diễn đàn john_baluka

URL: http://www.johnbaluka.com/

John is an independent developer with over 25 years of experience. John tends to focus on projects that use nopCommerce, and he also uses nopCommerce as a reference architecture for new developers. John will give a price for a project, not an hourly rate, along with a bug-free guarantee.

Raju Paladiya

Raju Paladiya

Vị trí: Surat, India

Tên đăng nhập diễn đàn nopCypher

Paladiya has more than 5 years of experience in working with top nopCommerce Partner Companies and providing services in e-Commerce. He has developed multiple eCommerce web application and API using ASP.NET CORE, ASP.NET, MVC5, and nopCommerce. He is working dedicated in nopCommerce from last 4 years and hold a good knowledge and Certifications. He is love to contribute in nopCommerce Community. Currently, he is working as a consultant and freelancer.

Smiten Kalathiya

Smiten Kalathiya

Vị trí: Surat, India

Tên đăng nhập diễn đàn smi10

Smiten is an independent developer with more than 3 years of experience with Microsoft technologies. He is working with top notch nopCommerce Partner Companies and furnish best services. He love to do customization with nopCommerce also, he has vast experience with developing nopCommerce Customization, Upgrade, Plugins, Widgets Themes etc.. Moreover, He has a good knowledge of ASP.NET CORE, ASP.NET MVC, ANGULAR, REACT, VUE JS, IONIC and nopCommerce.

Bruce Leggett

Bruce Leggett

Vị trí: United States

Tên đăng nhập diễn đàn breakskater

URL: http://www.SkateMOB.com/

Bruce Leggett is a successful entrepreneur with a passion for eCommerce, enterprise, and social network application development.

Md. Minul Islam Sohel

Md. Minul Islam Sohel

Vị trí: Bangladesh

Tên đăng nhập diễn đàn sohel

URL: http://nop-station.com/

He is a Software Engineer at BrainStation-23 Ltd, skilled in .NET technologies, developed multiple eCommerce web applications and migrated other platforms into nopCommerce. He is a big nopCommerce fan. This is all about him, looking forward to update himself with the latest updating technologies smile emoticon. Sometime funny-Sometime serious mood keeps changing, but attitude remains same.

Blake Smith

Blake Smith

Vị trí: Idaho Falls, USA

Tên đăng nhập diễn đàn SilhouetteBS

Owner of Silhouette Web Solutions. Specialize in eCommerce, site design & development, mobile sites, inbound marketing, and local SEO.

Krunal Jariwala

Krunal Jariwala

Vị trí: India

Tên đăng nhập diễn đàn nopAccelerate.com

URL: http://www.nopaccelerate.com/

Founder of Xcellence-IT, specializing in nopCommerce customization and plugin development. He has an active interest in strategic IT consulting, website performance & conversion optimization, eCommerce and cloud technologies.

Md. Abu Sina

Md. Abu Sina

Vị trí: Dhaka, Bangladesh

Tên đăng nhập diễn đàn sina.islam

I am senior software engineer and lead engineer of BrainStation-23. I have been working for Microsoft Technologies from 2012. I started my nopCommerce journey from 2015. From then I got a lot of chance to develop plugin and implement client's out of box requirements in nopCommerce. I always try to contribute for the nopCommerce forum. I learn a lot from nopCommerce forum. If anybody want to learn standard coding nopCommerce is the best fit.

Jaber Kibria

Jaber Kibria

Vị trí: Bangladesh

Tên đăng nhập diễn đàn mhsjaber

Jaber Kibria is a Software Engineer of Brain Station-23. He has been developing applications using .NET technologies since 2016. Till now he has developed lot of nopCommerce plugins and customized features based on client's requirements. He is also experienced in business intelligence integration into nopCommerce.

Paul Knopf

Paul Knopf

Vị trí: Bradenton, FL, USA

Tên đăng nhập diễn đàn theonlylawislove

Paul, 22, is a freelance web developer (hire me?) who has been developing since he could remember (html and homestead/geocities, lol). He has contributed to many open-source projects including n2cms and dashcommerce (before nopcommerce became what it is today).

Peter Mitchell

Peter Mitchell

Vị trí: Newcastle, UK

Tên đăng nhập diễn đàn petemitch

Peter Mitchell is full-time web developer with an interest in eCommerce and a passion for learning new technologies. He likes nopCommerce, nice food and good beer (but not necessarily in that order).

Shahdat Hosain

Shahdat Hosain

Vị trí: Bangladesh

Tên đăng nhập diễn đàn shahdat45ict

Senior Software Engineer, skilled in .NET technologies, developed multiple eCommerce web applications. Experienced in ERP integration, other platforms migration into nopCommerce.

Olga Yegorov

Olga Yegorov

Vị trí: Israel, Holon

Tên đăng nhập diễn đàn olga_zov

URL: http://www.credo.co.il/

Founder of “Credo Technologies”, a pioneer in the nopCommerce technology. Today Credo is on top of the leading companies in the development of modules and web sites based NopCommerce.

Lavish Kumar

Lavish Kumar

Vị trí: New York, USA

Tên đăng nhập diễn đàn L.K

URL: http://www.strivingprogrammers.com/

By profession, he is a software programmer / web developer, graphic designer & DBA. He is passionate about technology and electronic gadgets. He enjoys writing tech articles and developing web applications.

Hayden Smith

Hayden Smith

Vị trí: Peebles , Scotland

Tên đăng nhập diễn đàn haydie

URL: http://www.tstf.co.uk

I'm a serial workaholic - Web Developer, Construction Professional (c'mon, who wants to spend all day in front of a computer ? ) graphic designer, an avid gardener and a dad. Love mountain biking and walking in the Scottish hills and mountains especially around my home town . Oh, and I'm a long time lover of nop!

Anik Saha

Anik Saha

Vị trí: Bangladesh

Tên đăng nhập diễn đàn anik1991

URL: http://nop-station.com/

I started my career as Mobile Application Developer in 2013. Till then I have worked on different technologies. Now working on the Asp.net Mvc5 application. I have developed multiple eCommerce web application and API using Asp.net Mvc5, Wep Api 2 and nopCommerce. I am a big fan of nopCommerce. I always try to learn new technologies. Currently I am working in BrainStation-23 and working with nopCommerce Mobile and Web Team.

Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn

Vị trí: Nội, Việt Nam

Tên đăng nhập diễn đàn ima9ines

URL: http://www.ima9ines.com/

I'm a front-end web developer. I like to work with CMS and eCommerce.

Hezy Ziv

Hezy Ziv

Vị trí: Tel Aviv, Israel

Tên đăng nhập diễn đàn hezyz

Day job: Attorney, started programming 15 years ago as a hobby and can't stop since then. Own several commercial websites.

Timothy

Timothy

Vị trí: Virginia, United States

Tên đăng nhập diễn đàn Tim2376

Timothy is an engineering student at the University of Virginia who enjoys web design and development. He is an entrepreneur and a big Nopcommerce fan.

Ron Palmer

Ron Palmer

Vị trí: Devon, United Kingdom

Tên đăng nhập diễn đàn XtremeCommerce

URL: https://www.nopresponsive.com

I am an entrepreneur with a passion for Ecommerce and work on nopCommerce full time helping businesses get started online, also providing Bootstrap Themes and Plugins for the nopCommerce community, along with being a Foster Carer helping less fortunate children find their way in life.

Vipul Dumaniya

Vipul Dumaniya

Vị trí: India

Tên đăng nhập diễn đàn vipul.dumaniya

URL: http://www.satyanamsoft.com/

I am the owner of Satyanam Info Solutions , I have more the 4 years of experience only on NopCommerce based projects. We have a team for more than 15 developers working only on Nop based projects from last 4 years.

Tomáš Horváth

Tomáš Horváth

Vị trí: Czech Republic

Tên đăng nhập diễn đàn tomashorvath

Tomas is a developer and consultant from Czech Republic. He is interested in .NET and agile development techniques. He is actively write about Nopcommerce and try to help to Czech community. Primarily, He try to mediate integration between nopCommerce and common Czech E-Commerce services.

Ben Foster

Ben Foster

Vị trí: UK

Tên đăng nhập diễn đàn retroviz

Ben has been developing applications on the .net platform for a number of years. He runs Retroviz, a UK based development company, specializing in web based solutions, particularly eCommerce. Ben is a technology enthusiast and promoter of lean development practices. When he's not working he's probably blogging.