Đóng góp

Đóng góp

"Chúng tôi đang nỗ lực để cung cấp cho bạn giải pháp Thương mại điện tử tốt nhất và trong tất cả những năm này, nopCommerce vẫn duy trì nguồn mở và miễn phí. Sự hỗ trợ và phản hồi của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi! " - Andrei Mazulnitsyn, CEO & Người sáng lập nopCommerce .

Hãy giúp chúng tôi phát triển nền tảng theo hướng kỹ thuật và nâng cao hiểu biết về nó. Như một phần thưởng cho thời gian và nỗ lực của bạn, chúng tôi cung cấp các loại phần thưởng khác nhau cho những người đóng góp, bao gồm các điểm tại chương trình xếp hạng của đối tác, tiến cử của công ty bạn thông qua các kênh thương mại, phần thưởng tiền và trạng thái MVP.

Đóng góp mã nguồn

Kiểm tra repository của nopCommerce tại GitHub để xem các bản cập nhật mới nhất và các vấn đề bạn có thể giúp chúng tôi.

Để tìm thêm thông tin về cách làm việc với mã nguồn của nopCommerce và đóng góp, vui lòng nhấp vào liên kết tại đây .

Tạo một nội dung

Để biết thêm chi tiết và các phần thưởng có sẵn, vui lòng xem chương trình "Viết cho nopCommerce ".

Chúng tôi cũng sẽ trân trọng nếu bạn chia sẻ tin tức chúng tôi đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi: Facebook , Twitter , Linkedin.

Đào tạo các thành viên cộng đồng

Những người tham gia có đóng góp quan trọng nhất được trao giải với trạng thái MVP và nhận được khuyến mãi thông qua các kênh nopCommerce.

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn khác nhau của logo nopCommerce để sử dụng chúng khi bạn tạo nội dung liên quan đến thương mại điện tử.

Có ý tưởng hoặc câu hỏi khác?

Liên lạc với chúng tôi để thảo luận về chúng.