Cypher Bootstrap 5 Theme

Cypher Bootstrap 5 Theme
3.0 1
Cypher Bootstrap 5 theme is designed on default clean theme with Bootstrap 5 with clean UI, easy to modify as per your new design. This theme will save a lot time and helpful to create new theme from scratch with Bootstrap 5.
2025-07-18T17:16:00.4314542Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.70
Tạo: tháng 5 09,2024
Cập nhật mới nhất: tháng 5 11,2024
Mô tả

features

 • df

  Default theme with Latest UI with Bootstrap 5

 • df

  Support RTL

 • df

  Support cross browser with responsive design

 • df

  Clean UI

 • df

  Supported from nopCommerce 4.70

 • df

  Included source code

 • df

  Easy to modify

SPECIFICATION

Easy to install

Clean HTML and CSS structure

Multi-store support

Support on request

Tested with all major browsers

Open to modifications

Bootstrap 5

Responsive

Nhận xét
mumsateesh 27/06/2024 04:34
Demo site is down
Hi Team,

The demo url is down.
Request you check the same.

Thanks,
Sateesh M
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý0 / Không0
Người quản lý đã phản hồi bài đánh giá này
@mumsateesh - check demo at - http://demo47.nopcypher.com/

Will fix demo URL asap.