Discount Rule - On Shipping Country (By NopAdvance)

Discount Rule - On Shipping Country (By NopAdvance)
5.0 1
This discount rule plugin allows a nopCommerce store owner to configure discounts based on customer's shipping country.
2025-06-15T05:14:56.5039910Z
Miễn phí
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 4.40, 4.50, 4.60
Tạo: tháng 11 03,2021
Cập nhật mới nhất: tháng 1 11,2023
Mô tả

Discount Rules On Country


This discount rule plugin allows a nopCommerce store owner to configure discounts where the defined shipping country in the discount requirement should match with the customer's shipping country.

DISCOUNT REQUIREMENT


1This discount requirement works with all discount type's.

2In discount requirement, upon selecting "Must be assigned to shipping address country" as the discount requirement type, you also need to need to provide the country to match with the order's shipping address country.

3In case a customer places an order again, this discount is applied automatically based on the shipping country selected in the previous order.

Specifications


supported nopcommerce versions

Supported nopCommerce 4.40, 4.50 & 4.60

fully localizable

Fully localizable

multi store support

Multi-store support

forever free plugin

Forever free plugin

free support and upgrade

Free 1 year support and upgrades since date of purchase

performance optimized

Performance optimized

easy setup

Easy setup

fast and active support

Fast and active support

mvp gold partner certified developers
Your PERFECT nopCommerce GOLD Solution Partner
Nhận xét
pumpkinpip 24/08/2022 02:01
Simple and works well
Simple to install, and it works well - not much to go wrong!
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý1 / Không0
Người quản lý đã phản hồi bài đánh giá này
Thank you so much for your wonderful feedback :)