Plugins Widgets WhatsApp

Plugins Widgets WhatsApp
Extend your store to WhatsApp
2024-03-27T00:14:20.4326663Z
$20.00
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 3.90, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50
Tạo: Tháng Mười Hai 08,2021
Cập nhật mới nhất: Tháng Bảy 19,2022
Mô tả
GENERAL DESCRIPTION

 • Extend your store to Whatsapp
  NOPCOMMERCE
  DEMO DEMO ADMIN
 • plugin that allows direct integration with whatsapp.

 • FEATURES

  • 1.plugin that allows direct integration with whatsapp.
  • 2.costumer can contact admin via one click.
  • 3. Full compliance with nopCommerce technical requirements
  • 4.Easy and user-friendly management area.
  • 5.Support multiple stores