Plugins Widgets WhatsApp

Plugins Widgets WhatsApp
4.0 1
Extend your store to WhatsApp
2025-06-17T03:12:28.6261265Z
$20.00
Nhận phần mở rộng Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của nhà phát triển để tải xuống phần mở rộng này
Các phiên bản được hỗ trợ: 3.90, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.60
Tạo: tháng 12 08,2021
Cập nhật mới nhất: tháng 5 02,2023
Mô tả
GENERAL DESCRIPTION

 • Extend your store to Whatsapp
  NOPCOMMERCE
  DEMO DEMO ADMIN
 • plugin that allows direct integration with whatsapp.

 • FEATURES

  • 1.plugin that allows direct integration with whatsapp.
  • 2.costumer can contact admin via one click.
  • 3. Full compliance with nopCommerce technical requirements
  • 4.Easy and user-friendly management area.
  • 5.Support multiple stores

Nhận xét
tflueckiger 12/05/2023 13:41
Clean solution / easy installation
We just needed a quick way to integrate Whatsapp for product questions from  our customers. Installation was simple. Functionality streigth forward. Support excellent.
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý0 / Không0